top of page

診所空間有限,嚴禁跑步🙄診所有時多症上嚟,姑娘會見到醫師急步,甚至會微跑,因為實在唔想要病人等太耐~😊

有一日,姑娘見到其中一位醫師好滋悠咁睇症…🙈

姑娘:大夫~點解你可以睇症睇得噤輕鬆噤悠閒既?😯🤔🤔

醫師:我無呀,我好認真同努力睇緊症架😠😠

姑娘:但係我見某某大夫睇症,多病人上嚟,佢會急步,甚至會微跑架…🙈

醫師:我唔跑唔代表我悠架…🙄


十五分鐘後…

醫師:姑娘~ 你睇下我~ 😆 (醫師對住姑娘扮跑步)我都好急架~😂😂

姑娘:🙄🙄🙈🙈喂呀~ 你唔好搞搞震啦,快手d啦~😂😂😂😂
Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page