top of page

做左人亞媽👩姑娘每日見噤多病人,成日都要提佢哋:

"記得中葯同西葯要分開食呀"

"記得食清d"

"中葯最飯後先準備"

"唔好心急,要放輕鬆呀"

"要飲多d水知唔知?"

" 如果胃唔好,記得要分幾次飲,等個胃舒服d呀"

"診所想環保d,麻煩下次帶返布袋比我幫你袋葯丫~"


有一日,幾個新症問姑娘...

病人:你不如錄音啦,個個都要講你唔攰架咩?😂😂😂

姑娘:唔攰,把聲都未沙😂😂😂


另一個病人:姑娘,對自己都要好d,必要時買d喉糖比自己🤣🤣🤣

姑娘:😂😂你放心啦,我有其他姑娘backup我,不過我平時多野講又真係出左名既,所以喉糖可能真係要買定🤣🤣🤣


另一個病人:姑娘,我聽完d提醒,有一種亞媽提我既感覺😂😂

姑娘:係咩? 我老闆叫我提架~🤣🤣🤣


如果可以令每一位嚟睇病既病人都對自己食緊d乜/ 注意d乜係可以令大家可以快d好返既話,姑娘係唔怕煩,唔介意喉嚨痛/聲沙架😂😂😂


Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page